Univerzita J. Selyeho
Prihlásenie

Podporované webové prehliadače

AIS2 je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prehliadača.

Oficiálne sú podporované prehliadače:

  • MS Internet Explorer od verzie 8.5 (a vyššie)
  • Mozilla Firefox od verzie 4
  • Google Chrome

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.

Na tomto portáli AiS2 na záložke AIS je k dispozícii Test prehliadača (pod „Prihlásiť“), ktorý umožňuje kontrolu nastavení Vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up okien, povolenie Cookies a pod.).


AiS2 verzia 2023.10.1.81
dizajn © šomšák, 2009 - 2015