Univerzita J. Selyeho
Prihlásenie

Ohlásenie chýb a riešenie problémov súvisiacich s používaním AIS

V prípade akýchkoľvek problémov ohľadne používania AIS použite prosím nasledovný odkaz: http://iszk.ujs.sk/my-tickets/#/home. Lehota na zodpovedanie otázok a pripomienok je 48 hodín. Lehota na riešenie drobných chýb, na vykonanie drobných administratívnych úkonov a zásahov je 48 hodín. Lehota na odstránenie závažných nedostatkov a chýb je 10 pracovných dní. Pripomienky, ohlásenia chýb a iné požiadavky zasielané iným spôsobom ako použitím na tieto účely určených elektronických tlačív, a odosielané nie z mailových adries vytvorené UJS pracovníci CIS nie sú povinní akceptovať, zodpovedať a riešiť. E-mail: szaszs@ujs.sk a kovacovakaczovae@ujs.sk


AiS2 verzia 2023.10.1.81
dizajn © šomšák, 2009 - 2015